Děti předškolního věku chtějí mobil


V dneÅ¡ní dobÄ› už mají Äím dál tím menší dÄ›ti mobilní telefon. Myslíte si, že je to správné? Já si popravdÄ› myslím, že to správné není, protože pomalu už mobil mají prostÄ› dÄ›ti i v mateÅ™ské Å¡kolce a umí na nÄ›m velice dobÅ™e pracovat, protože jak se říká, dÄ›ti jsou opravdu velice bystré, spokojené a opravdu hlavnÄ› mají paměť, která jim opravdu velice dobÅ™e slouží a vÅ¡echno si mnohem víc zapamatují než prostÄ› dospÄ›lý ÄlovÄ›k. Ale samozÅ™ejmÄ› s tímhle by dospÄ›lý ÄlovÄ›k mÄ›l být opatrný, protože když už takový mobil dítÄ›ti koupíme, a to dítÄ› je teprve v mateÅ™ské Å¡kolce, tak opravdu to má i urÄitá svá rizika, která prostÄ› jsou velice podstatná pro nás, abychom to dítÄ› uÄili, jak s tím mobilem má zacházet, co smí, co nesmí, protože opravdu je to i taková zodpovÄ›dnost.

Mobil

Mít takový mobilní telefon by vÄ›tÅ¡inou takové dítÄ› v mateÅ™ských Å¡kolkách prostÄ› jeÅ¡tÄ› nemÄ›lo mít. Proto pokud tÅ™eba doma tušíte, že máte Å¡ikovné dítÄ›, které by zvládlo mobilní telefon a víte, že tÅ™eba je troÅ¡ku rozumné, tak zkuste tomu dítÄ›ti vysvÄ›tlit, co na tom mobilu smí, co nesmí, ale je to takové opravdu samozÅ™ejmÄ› nároÄné, protože i pÅ™esto, že to dítÄ› nÄ›co nauÄíte, tak to dítÄ› to může udÄ›lat prostÄ› jinak, protože je to dítÄ›, má svůj svÄ›t a prostÄ› žije úplnÄ› jinak než my dospÄ›lí. Takže pokud tÅ™eba opravdu zjistíte, že to dítÄ› nedÄ›lá vůbec nic Å¡patného na tom mobilu a zavolá vám opravdu jenom v takové v té nejvyšší nouzi, tak je to v pořádku.

Dítě

Ale pokud opravdu je to potom dítÄ›, které tÅ™eba nechtÄ›nÄ› vytoÄí tísnivou linku nebo nÄ›jaké takové vÄ›ci se budou dít, tak opravdu ten mobil tomu dítÄ›ti vezmÄ›te, protože nemá to cenu, aby se nÄ›co takového dÄ›lo, anebo prostÄ› to tomu dítÄ›ti vysvÄ›tlit a pokud to nepochopí, tak tomu dítÄ›ti ten telefon prostÄ› vezmÄ›te. Je to prostÄ› takové o tom poznání toho dítÄ›te, jaké vaÅ¡e to dítÄ› je, a rozhodnÄ› je to prostÄ› vÅ¡echno hlavnÄ› na tÄ›ch dospÄ›lých, jak to dítÄ› budou motivovat, nebo hlavnÄ› jak to dítÄ› to vÅ¡echno bude vnímat, protože vÅ¡echno prostÄ› je to o rodiÄích, jak se k tomu dítÄ›ti zachovají, jak mu to vysvÄ›tlí, ale každopádnÄ› je to takové pomÄ›rnÄ› brzy, aby opravdu dítÄ› v mateÅ™ské Å¡kolce mÄ›lo telefon. Já osobnÄ› bych rozhodnÄ› s tímhle jeÅ¡tÄ› poÄkala minimálnÄ›, než bude povinná Å¡kolní docházka.