Automobily versus my


Automobily jsou, ale hlavnÄ› byly symboly pokroku. ProÄ tomu tak je? Auto nejdříve vlastnili ti, kteří si jej mohli dovolit. To znamená továrníci, bankéři atd. Od tÄ›chto lidí se dostalo k drobným běžným lidem, a to proto, aby se snadnÄ›ji dostali za prací. Znamenalo to, že lidé mÄ›li vÄ›tší možnosti, mohli se běžnÄ› a za velmi krátkou chvíli dostat tam, kde byli lépe placeni. SamozÅ™ejmÄ›, na auto lidé mnoho mÄ›síců Äi let museli Å¡etÅ™it i tÅ™eba proto, aby se pÅ™ed sousedy mohli ukázat a pochlubit se. JednoduÅ¡e ve vlastnictví automobilu byla a je urÄitá prestiž. V dneÅ¡ní dobÄ› se ale zaÄínáme potýkat s problémy, které z tohoto vychází.

automobil stříbrný

AÅ¥ vejdete do kteréhokoli mÄ›sta, jsou krajnice a veÅ¡kerá volná místa zabrána. Není možné v klidu pÅ™ejít silnici nebo nechat dÄ›ti hrát si samotné venku. VÅ¡ichni trávíme nekoneÄné hodiny v zácpách a kolonách, jelikož každý jednotlivec se rozhodl dostat se do práce autem. V neposlední Å™adÄ› je to, co Å™ešíme také příroda. Tolik aut, kolik dennodennÄ› jezdí po svÄ›tÄ› na ní prostÄ› stopy zanechat musí. Proto se také jako spoleÄnost obracíme smÄ›rem k elektrickým automobilům. Takový běžný elektroautomobil je schopen na jedno nabití ujet až 400 kilometrů a je dokonce možné nechat si postavit dobíjecí stanici u sebe doma Äi ve firmÄ›.

Aston Martin

Na druhou stranu, nevýhodou pro nÄ›které, kteří se nad elektrickým autem zamýšlí, je poÅ™izovací cena. Ta je jednoduÅ¡e vyšší než u běžných spalovacích aut. Je ovÅ¡em pravdou, že můžete zažádat o dotace, které cenový rozdíl mohou zmenÅ¡it. Další nevýhodou je také to, že baterie do elektroaut nejsou také nic ekologického, takže aÅ¥ už jezdíte elektroautem nebo tím běžným, můžete si být jisti, že na zemÄ›kouli to zanechá svůj otisk. Proto, pokud je to jen trochu možné, je nejlepším Å™eÅ¡ením, zaÄít využívat své vlastní nohy, aÅ¥ už pÅ™i chůzi Äi jízdÄ› na kole, nebo si zařídit výhodnÄ›jší jízdenku a jezdit MHD.