K čemu slouží a jak se cvičí vodicí psi


Vodicí psi jsou vlastnÄ› psi asistenÄní, kteří pomáhají svému zrakovÄ› postiženému nebo slabozrakému majiteli najít správnou cestu a rozpoznat na ní různé pÅ™ekážky. Podporují svého pána v tom, aby bezpeÄnÄ› proÅ¡el každým dnem. Pes je pro osoby se zrakovým handicapem speciální kompenzaÄní pomůckou.

Výcvik asistenÄního vodicího psa je pomÄ›rnÄ› tvrdý; pes musí být vždy schopný reagovat na různé speciální signály a povely, nesmí se nechat rozptylovat dÄ›ním kolem sebe, aby neztratil pozornost – tak by mohl svého pána i ohrozit. Na výcvik psa pro zrakovÄ› postižené osoby se vÅ¡ak nehodí každé plemeno. Vodicí pes musí mít klidnou povahu, nesmí ho nikterak ruÅ¡it okolní dopravní provoz, ani lidé kolem, a musí jít o chytrá zvířata. Nejlépe se hodí labradorský a zlatý retrívr, který je samostatný, velice uÄenlivý a má mírnou povahu. Výborné jsou i kolie nebo velký pudl.

Štěně v předvýchově

Výcvik vodicího psa

Obvykle je vybráno dvoumÄ›síÄní Å¡tÄ›nÄ› a to je umístÄ›no do dobrovolnické rodiny, aby si osvojilo základní návyky. Jedná se o takzvanou spoleÄenskou a sociální pÅ™edvýchovu, která potrvá do jednoho roku zvířete. Poté psa cviÄí trenér s certifikací a výcvik může trvat od Å¡esti mÄ›síců až po jeden rok. Dovedností, které musí vodicí pes zvládat, je kolem tÅ™iceti. Patří k nim upozornÄ›ní na schody, podávání pÅ™edmÄ›tů, obcházení pÅ™ekážek, najít vchod, zastavit u okraje chodníku, atd.

Vodicí pes

V ČR existuje jak Å¡kola pro výcvik vodicích psů, tak Å™ada výcvikových stÅ™edisek, které zajiÅ¡Å¥ují pÅ™edvýchovu psů. Rodiny, které by se jí chtÄ›ly dobrovolnÄ› úÄastnit, musí mít na zÅ™eteli, že ze psa nesmí vychovat domácího mazlíÄka, ale zvíře, které bude vykonávat velice zodpovÄ›dnou práci.

Pes si musí osvojit různé povely a zvukové signály, jež usnadní interakci mezi ním a pánem. Z toho je jasné, že tyto povely se také musí nauÄit i zrakovÄ› postižená osoba, jíž má být vodicí pes oporou. Ale to není vÅ¡echno – pÅ™edevším si mezi sebou musí pán a jeho pes vybudovat pevný přátelský vztah.