Rozdíly v projevování lásky – Muži na to jdou jinak, než ženy


Zatímco ženy jsou srdeÄné a jakmile se zamilují, svého milého by zahrnuly veÅ¡kerou láskou a milými slovy, muži to mají troÅ¡ku jinak. Ale to nevadí. 

Rozdíly v projevování lásky – Muži na to jdou jinak, než ženy 

Zamilovaná žena nevidí, neslyší, soustÅ™edí se na svou lásku, zahrnuje muže nákloností a ráda to dává dost najevo a to vÄetnÄ› zamilovaných slůvek nebo tím, že poÅ¡le desítky milých zpráv bÄ›hem dne. To muži to mají troÅ¡ku jinak, leckdy se tak může zdát, že muž o svou partnerku tolik nestojí, ale opak může být pravdou. Muži Äasto neprojevují lásku a náklonnost tolik, jako ženy, i proto ale ženy Äasto své lásce snadno podlehnou. Muži působí záhadnÄ›, mnohdy studenÄ›, ženy ale požadují projevy lásky. Když se ale zaměříte na drobnosti, možná zjistíte, že i váš muž je do vás blázen, jen to dává najevo troÅ¡ku odliÅ¡nÄ›. 

zamilovaný pár

Jak moc blízko je? 

Možná vás to tolik nepÅ™ekvapí, ale muži jsou opravdu spíše pro tÄ›lesné projevy lásky, než aby si dávali záležet na tom, kolikrát vám do mÄ›síce Å™eknou, jak moc vás milují. Pokud nemáte problém v intimních oblastech, je jasné, že je muž spokojený. Muži své milované partnerky rádi líbají, drží je za ruku, hladí je a snaží se zkrátka své partnerky dotýkat, jak jen to je možné. A to nejen doma u televize, ale i venku ve spoleÄnosti. Tím vlastnÄ› dávají najevo, že daná žena je jejich, vytyÄují si své teritorium a pak si také hlídají, že nikdo jiný na jejich partnerku nekouká nebo se jí nedotýká. Říká se, že polibek napoví hodnÄ›, opravdu to tak je. VášnivÄ› a dlouze líbají zejména muži, kteří jsou skuteÄnÄ› zamilovaní. 

muž a žena

Jak to vypadá, když se muž zajímá 

Možná se neptá Äasto, bÄ›hem dne nenapíše nÄ›kolik zpráv, ale nakonec ho zajímá, co je u vás v práci nového, jak se mají vaÅ¡i rodiÄe nebo vám naslouchá bÄ›hem dlouhého monologu o tom, co se u vás v práci zase pokazilo, zajímá se o to, jak se mají vaÅ¡e dÄ›ti z pÅ™edchozího vztahu a obÄas také navrhne, že by bylo fajn zajet si na výlet vÅ¡ichni spoleÄnÄ›. Pokud o vás muž skuteÄnÄ› stojí, poznáte to i tak, že volný Äas vám vÄ›nuje, ale i tak, že vám naslouchá nebo se vám snaží pomoci. A to vydá zcela jistÄ› za tisíc milých slov. Muži zkrátka dají na Äiny, ne tolik na Å™eÄi a jiné projevy náklonosti a lásky. Pokud ale muž zájem má, poznáte to. Neschovává se, nezapírá, nesnaží se vás mít jen pro sebe. 

Muži se také Äasto chopí nÄ›jaké domácí práce, uvaří nebo pomohou s úklidem. A i když takových není hodnÄ›, zejména v zaÄátcích vztahu se pÅ™eci jen rádi snaží více.