Konečně doma


Je to dáno tím, že aÅ¥ je ÄlovÄ›k kdekoli, nikdy se tam cítit doma nebude. I když má byt malý, pÅ™ece jen je jeho a má tam jisté pohodlí, vybudované léty, a hlavnÄ› podle sebe. A tím je také doma spokojený. PÅ™esnÄ› ví, co kde má a může se podle toho zachovat. Nikde v hotelu se doma cítit ÄlovÄ›k asi moc nebude. Například u sebe se zvedne a vytáhne z lednice to, co tam má a ví že to tam má. Takže si bere podle chuti. AÅ¥ do hotelové lednice nacpou, co chtÄ›jí, asi se netrefí do gusta toho Äi onoho hosta. SamozÅ™ejmÄ›, že v tÄ›ch lepších hotelích se lze domluvit na to co v lednici bude, ale zkuste se domluvit s hotelem na druhé stranÄ› zemÄ›koule, aby vám do lednice strÄili sedm dvanáctek Radegasta, což je druh piva a k tomu jeÅ¡tÄ› tak tÅ™i až pÄ›t kousků utopence. S tím potíže budou, protože i kdyby vás nakrásnÄ› pochopili, dá se hodnÄ› pochybovat o tom, že budou tuÅ¡it co je to utopenec.  

moderní byt

Ale zpátky do naÅ¡eho bytu, byteÄku. Tady máme svoje soukromí, i když tÅ™eba bydlíme v paneláku a máme hluÄné sousedy. Toho nikde jinde asi dosáhnout nelze. Ve stanu mimo civilizaci sice soukromí asi mít budete, ale zase tam nebude to domácí pohodlíÄko. VÅ¡ude je nÄ›co a vždy se najde nÄ›jaké to proti.  

moderní byt

Svůj domeÄek, nebo byteÄek si sami zvelebujeme po dlouhá léta. NÄ›co vyhodíme a nÄ›co pÅ™ikoupíme, takže i ten nejmenší byt doznává jistých zmÄ›n. Ty se projevují tedy hlavnÄ› ve zmÄ›nÄ› interiéru. Ty mohou být hodnÄ› rasantní, nebo jen drobné, ale vÅ¡echny směřují k jedinému cíli, a to k tomu, aby se tu ÄlovÄ›k cítil maximálnÄ› spokojený. Aby si mohl odpoÄinout. Tady ÄlovÄ›k i potmÄ› ví kde co má, s drobnými výjimkami jako je například autor Älánku. Jenže ten tam má Å¡otka, který mu vÄ›ci dává naprosto jinam, než kam je autor položil, Äi uklidil. Dbejte a peÄujte o svůj byt a vÄ›zte, že je to obrázek o vás. Vypovídá, co jste za ÄlovÄ›ka. Tak na to myslete.