Modelářství jako koníček


Spousta strojů

Tato aktivita má u nás dlouholetou tradici a stále se najde mnoho jejich fanouÅ¡ků, a to i mezi mladou generací. Není se Äemu divit, protože můžeme vlastnit nádherné modely legendárních strojů. Není to vÅ¡ak pouze o vlastnictví, ale také o procesu stavÄ›ní, u kterého si můžeme odpoÄinout od starostí a dÄ›lat, co nás skuteÄnÄ› baví.

obrněné vozidlo

Výhoda je rozhodnÄ› v tom, že na výbÄ›r je opravdu mnoho modelů a mnohdy i v různých měřítkách. Můžeme vybírat tedy mezi tanky, letadly, lodÄ›mi i civilní technikou jako jsou automobily. SamozÅ™ejmÄ› každý model je na dokonÄení jinak nároÄný, pÅ™iÄemž běžnÄ› je na krabici oznaÄený skill level, takže si můžete vybrat dle svých schopností. Model se dá vypilovat pomocí různých detailů jako Å¡krábance, Å¡pína a koroze na opravdu vysokou úroveň. Sdílet své výtvory můžete v různých klubech Äi existují internetová fóra, kde naleznete mnoho rad od zkuÅ¡ených uživatelů a případnÄ› se jich můžete na nÄ›co zeptat.

Postup

V krabiÄce nalezneme ÄistÄ› vÅ¡echny potÅ™ebné dílky na plastových plátech a případnÄ› polepy, ovÅ¡em zbytek musíme zakoupit zvlášť. VÄ›ci jako nůžky, pilník a rydlo nám zůstanou na pořád. Dále musíme zakoupit barvy, nejlépe dle doporuÄení výrobce a lepidlo. Co se týÄe nanášení barev, tak můžeme využít Å¡tÄ›tců, ovÅ¡em lepších výsledků dosáhneme pomocí kompresoru a pistole. NÄ›jaké drobné Äásti se mnohdy vyplatí natřít Å¡tÄ›tcem jeÅ¡tÄ› když jsou na platÄ›. NáslednÄ› je musíme vystÅ™ihnout, zapilovat a lepit dle návodu.

model nákladního vozu

Mnohdy je zapotÅ™ebí dost trpÄ›livosti, ovÅ¡em nemáme kam pospíchat a modelářství má být odpoÄinková Äinnost, takže nemáme důvod se rozÄilovat. Pokud jsme zaÄáteÄník, tak je lepší zaÄít na nÄ›Äem jednodušším, abychom si osvojili jednotlivé postupy a metody. Jakmile budeme mít hotové nabarvení, tak se můžeme vrhnout na nanesení písku tÅ™eba u pouÅ¡tního tanku, vytvoÅ™ení Å¡mouh od kouÅ™e z výfuků a tak dále.