Jak si užít letošní Vánoce v pohodě a bez stresu


Vánoce jako Äas klidu, radosti a Å¡tÄ›drosti

Zkuste se na chvíli zamyslet, jak probíhaly Vánoce dříve. Lidé se těšili, že se spoleÄnÄ› sejdou a stráví Äas spolu. O množství dárků a 50 druhů pÅ™ipraveného cukroví rozhodnÄ› neÅ¡lo. V dneÅ¡ní uspÄ›chané dobÄ› jsme už ale zapomnÄ›li o Äem ty pravé vánoÄní svátky jsou. A proto je zkuste letos pojmout jinak, klidnÄ›ji, s radostí a vdÄ›Äností. Co vám k tomu pomůže?

1) Dárky objednejte – opravdu nemusíte chodit do přeplněných obchodních center, kde bude spousta nešťastlivců zmateně pobíhat a vybírat ten nejlepší dárek. V klidu si sedněte do křesla, uvařte si k tomu voňavou kávu a dárky objednejte online. 

Tip: sepiÅ¡te si na papír, komu co chcete dát. Nemusí to být gigantické dary, i drobnost potěší. A nezapomeňte ani na vlastnoruÄnÄ› vyrobené dárky.

vánoce

2) BuÄte vdÄ›Äná a pomáhejte – každý veÄer si Å™eknÄ›te za co jste vdÄ›Äná nebo co se vám ten den povedlo. NutnÄ› to nemusí souviset s Vánocemi, ale možná vám dojde, jaké máte Å¡tÄ›stí, že máte kolem sebe rodinu, zdravé dÄ›ti a tak dále.

Tip: udÄ›lejte dobrý skutek, pomozte například pejskům v útulku (kupte granule nebo je vyvenÄete jako dobrovolník), nebo pÅ™ispÄ›jte na dárek dÄ›tem z dÄ›tského domova.

dárky

3) Dejte sebe na první místo a relaxujte – pravdÄ›podobnÄ› celé svátky pÅ™emýšlíte, jak potěšit ostatní, jaký bramborový salát letos pÅ™ipravíte a kdy se už koneÄnÄ› vrhnete na ten generální úklid. A nyní to celé pÅ™etoÄte a dejte letoÅ¡ní Vánoce sebe na první místo. Kupte si i dárek (po kterém dlouho toužíte) sama pro sebe, zasloužíte si to. Cukroví upeÄte jen ty nejoblíbenÄ›jší druhy, a zbytek klidnÄ› objednejte u kamarádky, kterou peÄení baví. Úklid nemusí být rozhodnÄ› generální a pokud uznáte, že je to nutné, rozdÄ›lte si ho po menších Äástech. 

Tip: relaxujte, zapalte si veÄer svíÄky a naložte se do vany plné bublinek. K tomu si nalijte sklenku Å¡ampaňského a užijte si Äas jen pro sebe. Rodinu upozornÄ›te, aÅ¥ vás bÄ›hem této chvíle neruší.