Nepořádná zvířata


Myslím si, že úplnÄ› každý ÄlovÄ›k má rád zvířata. SamozÅ™ejmÄ›, že ta zvířata nemusí mít tÅ™eba úplnÄ› doma. Znám nÄ›kolik lidí, kteří mají opravdu rádi zvířata, ale zase říkají, že doma by ta zvířata mít nechtÄ›li. Že prý zvířata dÄ›lají straÅ¡ný nepořádek a že prý se musí stále jenom krmit a že se bojí, že by jim doma nÄ›co neponiÄily. Abych se pÅ™iznala, tak já jsem na tomhle stejnÄ›. Mám opravdu hodnÄ› ráda zvířata a také bych si přála mít doma nÄ›jaké zvíře, ale Å™eknu vám, že se vážnÄ› bojím, že by mi zvíře udÄ›lalo doma nÄ›jaký nepořádek a věřte, že kdyby mi zvíře doma udÄ›lalo nÄ›jaký nepořádek, že bych se z toho zbláznila, jsem opravdový minimalista.

Jako dítÄ› jsem chtÄ›la kÅ™eÄka.

A tak jsem puntiÄkář a chci mít doma opravdu vÅ¡echno tip Å¥op. Mít doma vÅ¡echno krásnÄ› udÄ›lané. Tak jsem si Å™ekla, že nejlepší by bylo, kdyby tÅ™eba lidé také uvažovali, jaké zvíře si vlastnÄ› vezmou k sobÄ› domů, protože není zvíře jako zvíře. Já vím, že mnoho lidí mi tÅ™eba Å™ekne, že i lidé dÄ›lají straÅ¡ný nepořádek, že kolikrát i dospÄ›lý ÄlovÄ›k udÄ›lá více nepořádku než tÅ™eba pes anebo kÅ™eÄek, kterého budete mít doma. Tohle je samozÅ™ejmÄ› pravda a já s tímhle souhlasím. Ale také samozÅ™ejmÄ› musíte brát v potaz to, že ne každé zvíře je takové, že by dÄ›lalo nepořádek. Co tÅ™eba rybiÄky anebo želviÄka?

KÅ™eÄci jsou krásní tvorové.

Já si myslím, že je opravdu hodnÄ› lidí, kteří si myslí, že každé zvíře udÄ›lá nÄ›jaký nepořádek, ale tady jste opravdu na omylu. Já si myslím, že mnoho lidí právÄ› chce mít také zvíře kvůli tomu, aby se tÅ™eba necítili vůbec osamÄ›lí, protože mnoho lidí je v poslední dobÄ› hodnÄ› osamÄ›lých. A mÄ› tohle trápí, já vždycky jako malá holka jsem chtÄ›la mít nÄ›jakého kÅ™eÄka anebo andulku, ale bohužel rodiÄe mi tohle vůbec nedovolili, že to dÄ›lá straÅ¡nÄ› nepořádek. Opravdu nevím, jaký nepořádek může udÄ›lat malý papouÅ¡ek. A jak jste na tom byli vy? Mohli jste mít nÄ›jaké zvíře anebo také ne?