Aby přestěhování vaší firmy proběhlo bez stresu a zmatku


Spolupráce zaměstnanců ano či ne

Před stěhováním firem v Praze odnesto.cz jsou její majitelé postaveni před dva nesnadné úkoly v souvislosti se svými zaměstnanci. Za prvé jim musí oznámit, že se firma stěhuje na jiné působiště, což může do jejich řad vnést zmatek, a někteří lidé mohou dát výpověď, a za druhé je vhodné jim alespoň navrhnout možnost na stěhování se přímo podílet. Nemáme přímo na mysli samotný stěhovací proces, stěhování firem v Praze zajišťují profesionálové, jde spíše o přípravnou fázi třídění firemní dokumentace, úklidové práce, balení věcí do krabic, označování krabic a také demontáž či balení kancelářského nábytku.

stěhování firmy

Pro některé zaměstnance je to zajímavá výzva, a pokud jim bude nabídnuta finanční odměna, mohou se tohoto úkolu zhostit velice dobře. Prozíraví majitelé firem si to uvědomují a je jim jasné, že jestliže své podřízené dostatečně motivují, že to přinese profit celé společnosti.

stěhování v Praze

Organizační schůzka

Na stěhování firem je nejnáročnější organizace, a k tomu také patří systém organizačních schůzek, kdy se přidělí jednotlivým úsekům úkoly, a na dalších schůzkách se ověřuje jejich plnění. Do organizačních schůzek je také třeba zařadit jednání se zástupci stěhovací firmy, a na nich se musí stanovit vše podstatné pro zdárný průběh celé akce. Co se například na schůzkách projednává?

Termíny – pro obě strany by mělo být závazné stanovení přesných termínů přípravné fáze i samotného stěhování. Na ně totiž vše ostatní navazuje a přizpůsobuje se tomu. Musí být zkrátka jasné, kdy se bude demontovat nábytek, kdy se budou balit věci do beden, a kolik času je na to zapotřebí.

Vyklízení prostor a odvoz nepotřebných věcí, skartace dokumentů – stěhovací firma se postará i o likvidaci nepotřebných předmětů a o skartování citlivých dokumentů. Skartaci mohou provést samotní zaměstnanci a stěhováci jen zlikvidují skartovaný odpad.

Demontáž nábytku, spotřebiče – stěhovací firma se postará i o rozmontování nábytku, instalaci elektrických spotřebičů, svítidel, polic, zrcadel a dalších součástí firemní kultury.