I muži stárnou


To, že obelstít přírodu nedokážou ani pánové tvorstva, si brzo uvÄ›domí vÄ›tÅ¡ina mužů. První projevy stárnutí se u nich zaÄínají projevovat stejnÄ›, jako u žen, okolo padesátých narozenin. Kdy se projeví první zdravotní problémy. Které si vÄ›tÅ¡ina mužů nechce pÅ™iznat. A tak mnoho z nich pÅ™ichází do urologické ambulance pozdÄ›. A pÅ™itom staÄí pravidelná vyÅ¡etÅ™ení, která pÅ™edejdou vážnÄ›jším komplikacím. Navíc lze tÄ›lo podpoÅ™it přírodními prostÅ™edky a doplňky stravy, které obsahují extrakty  slivonÄ› africké Äi macy peruánské, která funkci prostaty podpoří a pÅ™idáním sibiÅ™ského ženÅ¡enu, který zvyÅ¡uje celkovou vitalitu, zbaví muže nepříjemných bolestí.

Pohybem proti stáří

Jedním z výrazných znaků stárnoucího muže je pneumatika kolem pasu. Která svÄ›tu oznamuje, že pÅ™ed zdravým životním stylem byla dána pÅ™ednost dobrému jídlu a pití. Ale ani tomu se pánové nemusí bránit. Jenom je potÅ™eba vrátit do života dostatek pohybu. Ideální sportovní aktivitou bývají v tomto vÄ›ku týmové hry. Ať už je to fotbal, nohejbal, volejbal, košíková Äi lední hokej. PÅ™i tÄ›chto sportech dochází nejen k potÅ™ebnému zpevnÄ›ní tÄ›la, posílení kostí a svalů, ale velkou devízou je i psychická pohoda, která pÅ™i tÄ›chto přátelských zápasech panuje. Stejně tak sportování ve dvojici. Tenis a badminton, box Äi spoleÄná cyklojízda. V případÄ› bolavých kloubů je doporuÄeno plavání a nordic walking.

Fotbalem k dobré kondici

Po padesátce rovněž vÄ›tÅ¡ina mužů pomalu o sebe pÅ™estává dbát. AÅ¥ už je to péÄe o pleÅ¥, Äistotu obleÄení a dokonce mnozí pÅ™estanou chodit k holiÄi. Velkou výhodu tak mají pleÅ¡atí muži, kteří působí vždycky upravenÄ›. Dávno minuly doby, kdy si muži pleÅ¡ zakrývali takzvanou pÅ™ehazovaÄkou. Dneska by tento úÄes vyvolal úsmÄ›v kolemjdoucích i přátel. Upravit jídelníÄek je s pÅ™ibývajícími léty nezbytné. VyÅ™adit z nÄ›ho tuÄná jídla, slazené nápoje a s alkoholem se to rovněž nesmí pÅ™ehánÄ›t. Aby se udržel v dobrých mezích krevní tlak, tepová frekvence, výše cukru a cholesterolu v tÄ›le je potÅ™eba zaÅ™adit do nÄ›ho více zeleniny, bílkovin, vlákniny.