Jaké kompenzační pomůcky známe?


Co to vůbec kompenzační pomůcky jsou? Kompenzační pomůcky jsou přístroje, věci, nástroje či cokoliv, co je upravené a navržené tak, že pro lidi, kteří to potřebují, například z důvodu nějakého fyzického nebo mentálního onemocnění, kdy pomáhají odstranit bariéry v komunikaci, pohybu, sebeobsluze a podobně.

A jaké kompenzační pomůcky například máme?

polohovací postel

Polohovací lůžka

Pokud je člověk upoután na lůžko, pohyb s ním může být velmi obtížný. Zvedat nehybného člověka a manipulovat s ním, vyžaduje velkou sílu, jelikož nehybný člověk je několikrát tak těžký, když se hýbe. K tomu právě slouží polohovací lůžka. Díky stisknutí jediného tlačítka můžete pacienta uvést například do polohy v sedě, aniž byste se museli namáhat. Je to samozřejmě pohodlnější i pro pacienta.

Invalidní vozíky

Invalidní vozíky jsou určeny pro ty, kteří mají potíže s chůzí. Lidé na invalidních vozících nemusí být vždy jen ti, kteří nemohou chodit vůbec, ale chůze je třeba pro ně natolik obtížná, že je pro ně lepší varianta invalidní vozík. Invalidní vozík může být mechanický nebo elektrický. Pro větší pohodlí doporučujeme do vozíku pořídit sedák do invalidního vozíku.

invalidní vozík

Antidekubitní pomůcky

Dekubity jsou poškození kůže, které vzniká tlakem a třením kůže o povrch. Není radno je podceňovat, rozsáhlé dekubity mohou být opravdu nebezpečné. Proto se využívají antidekubitní pomůcky, které těmto dekubitům předcházejí. Jedná se například o antidekubitní matrace, různé podložky, polštáře a podobně.

Toaletní křesla

Pro některé je návštěva toalety opravdu velkou překážkou. Ať už z důvodu příliš velké vzdálenosti, nebo toho, že je toaleta postavena tak, že není uzpůsobena k tomu, aby ji používal někdo s postižením. V takovém případě můžou pomoci toaletní křesla, což jsou vlastně pojízdné toalety, které je kdykoliv možno bezpečně použít.