Stěhování firmy je vždy událost roku

Některé firmy pořádají pravidelně či nepravidelně pro své zaměstnance setkání při příležitosti oslavy hospodářského výsledku a mohou zároveň vyhlásit událost roku, která ve firmě byla velmi významnou pro její prosperitu a spoluúčast zaměstnanců na jejím chodu. Oslava může probíhat v pronajatém prostředí hotelového salónku a zaměstnanci se tu mohou zároveň lépe sblížit, zejména ti, co se příliš neznají napříč některými firemními úseky.

práce v kanceláři

Událostí roku by se také mohlo stát stěhování. Stěhování firem v Brně Extra services je proces, který může firmu posunout dál nejen změnou prostředí, ale i zlepšením a upevněním mezilidských vztahů. Zaměstnanci se totiž nejlépe poznávají ve chvíli, kdy jde o něco sice důležitého, ale zejména neobvyklého, co probouzí zvídavost a touhu být na novém místě úspěšnější a lepší. O stěhování se někdy traduje rčení, že se tím mění lidem život, že něco starého končí a nového začíná, a že se při této příležitosti snáze dělá za tím starým tlustá čára.

stěhování firmy

Tak, jak je tomu na Nový rok při silvestrovském přípitku, kdy bilancujeme a hodnotíme uplynulý rok z hlediska prožitých událostí, podobně lze vnímat i přestěhování firmy do větších prostor, blíže k přírodě v příjemnějším prostředí atp.

Pro majitele firem je pak velmi důležité zaměstnance motivovat a přimět k tomu, aby se stěhování aktivně zúčastnili, a aby vypomáhali i ve svém zájmu s úklidem, tříděním a balením věcí a dalšími spíše organizačními záležitostmi. To ostatní, zejména fyzicky náročné pasáže, svěřte stěhovací firmě, která si poradí i s velkými a těžkými břemeny, a neodradí ji ani počasí a ani rozsáhlost celé akce.

A co říci na závěr? Celé akci by měl někdo velet, měl by mít přehled o situaci v každém okamžiku a mít schopnost koordinovat jednotlivé pracovní činnosti v průběhu přípravných prací i v samotném závěru po přemístění na nové působiště.