Kdy je vhodný čas hrát hry


Jedním z oblíbených koníÄků dneÅ¡ní doby je bezesporu hraní videoher. Existují i lidé, kteří jsou schopni hrát i mnoho hodin v kuse, a to bez jakékoliv známky únavy. Problém je v tom, že ne vždy je k hraní vhodná doba. Mnoho z nich má pak problém dobÅ™e urÄit, kdy skuteÄnÄ› můžeme hrát hry, a kdy je to naopak z nÄ›jakého důvodu nevhodné. A to je Å¡koda, neboÅ¥ to není až tak obtížné urÄit.

 

ovladaÄ od konzole

 

V první Å™adÄ› by nám hraní samozÅ™ejmÄ› nemÄ›lo pÅ™ekážet v zamÄ›stnání, a to v žádném ohledu. To znamená nejen to, že nebudeme hrát v pracovní dobÄ›, ale také že budeme do zamÄ›stnání vždy pÅ™ipraveni. RozhodnÄ› není ideální hrát celou noc, abychom pak pÅ™es den v práci nebyli k niÄemu, neboÅ¥ budeme naprosto nevyspalí. To je totiž ten nejlepší recept, jak o své zamÄ›stnání pÅ™ijít. A bez nÄ›j svůj koníÄek financovat zkrátka nemůžeme.

 

Ohled bychom mÄ›li brát samozÅ™ejmÄ› i na rodinu. Je důležité, abychom se dostateÄnÄ› vÄ›novali svým příbuzným a přátelům, a také odvádÄ›li svůj díl péÄe o domácnost. To platí, zvláštÄ› pokud máme dÄ›ti. Ty by totiž mÄ›ly být na prvním místÄ› a mít pÅ™ednost pÅ™ed vším ostatním. Koneckonců jsou za jeho výchovu zodpovÄ›dní oba rodiÄe, což znamená, že by se oba také mÄ›li zapojit. Jinak hrozí rozpad vztahu, a to nikdo z nás nechce.

 

hraní videoher

 

V neposlední Å™adÄ› bychom mÄ›li myslet i na sebe. AÄkoliv nás hraní her může bavit a naplňovat, nesmíme zapomínat, že je velmi nároÄné na mozek. Je tedy vhodné si naplánovat pauzy tak, aby si mohl vždy dostateÄnÄ› odpoÄinout. A nejde jen o to, že se místo hraní budeme dívat na televizi, nýbrž například o procházky v přírodÄ› a podobnÄ›. To ostatnÄ› můžeme spojit s Äasem stráveným s rodinou.

 

JistÄ›, může se zdát, že vám pÅ™i tom vÅ¡em na videohry nezbude vůbec žádný Äas. To vÅ¡ak není pravda. Možná budete pÅ™ekvapeni, jak dlouho můžete hrát, a také o kolik se váš výkon zlepší, neboÅ¥ váš mozek bude odpoÄatý.