Špatná ekonomika


Mnoho lidí si myslí, že dneÅ¡ní ekonomika je nic moc. Abych se pÅ™iznala, tak já s tím souhlasím, opravdu je to pravda. StaÄí se jenom dívat dva dny na televizi nebo dva dny na zprávy a poslouchat a sami zjistíte, že dneÅ¡ní ekonomika je opravdu katastrofa. Já sama jsem si Å™ekla, že kdybych byla v politice, že bych asi už odeÅ¡la, protože když takhle koukám kolem sebe, tak každý ÄlovÄ›k, který není v politice, tak nadává na politiku a na politické strany.

Ekonomika potřebuje vzpruhu.

Já se tomu nedivím, protože mÄ› už tohle také vadí, úplnÄ› mÄ› drásá nervy, když každý politik vždycky dÄ›lá a říká nÄ›co jiného, než to dÄ›lá ten druhý. ŘeknÄ›te mi, co má tohle za smysl, co má tohle za užitek? Podle mého názoru to je katastrofa, protože kdyby politici a nebo politické strany vždycky táhli za jeden provaz, tak by dneÅ¡ní ekonomika nebyla vůbec tak hrozná. Jaká je dnes. Jenomže vÅ¡ichni politici mají spíše nahrabáno jenom pro sebe. Kolikrát slyším v televizi, že ten a ten politik si vždycky nahrabe jenom nÄ›co pro sebe. A co potom Äeská ekonomika? Ta jde ke dnu? Já si myslím, že už se blížíme k tomu nejhoršímu, co nás může v EvropÄ› Äekat, že Äeská ekonomika bude se úplnÄ› propadat.

Inflace je stále vysoká.

Inflace bude extrémnÄ› vysoká a my ÄŒeÅ¡i budeme chudnout a chudnout, proto jsem si Å™ekla, že nejlepší by bylo, kdyby lidé také zkusili tÅ™eba investovat a nebo si odkládat nÄ›jaké urÄité finance bokem. Já si tedy odkládám finance bokem a snažím se i investovat, ale i tak z toho mám opravdu málo penÄ›z. Opravdu malinkatý výdÄ›lek, ale říkala jsem si, že s tímhle nepÅ™estanu. Dávám si bokem tisíc korun každý mÄ›síc už to takhle dÄ›lám tÅ™i a půl roku. Myslím si, že už mám docela dost penÄ›z takhle do zásoby. A také jsem si jeÅ¡tÄ› dala radÄ›ji důchodové pÅ™ipojiÅ¡tÄ›ní, a to kvůli tomu, že je Å¡patná ekonomika a nevím, co bude v budoucnu. A já jsem taková, že do budoucnosti radÄ›ji hladím dopÅ™edu.